nulis Pereiti prie pagrindinio turinio

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

APŽVALGA
Šią svetainę valdo ZENOO. Svetainėje naudojami terminai „mes“, „mus“ ir „mūsų“ reiškia ZENOO. ZENOO pateikia šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas šioje svetainėje, prieinamas jums (toliau – vartotojas), su sąlyga, kad sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, nuostatomis ir politika
 
Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) pirkdami ką nors iš mūsų, jūs naudojatės mūsų „Paslauga“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant tas papildomas sąlygas ir politiką nurodyta čia ir (arba) pasiekiamas naudojant hipersaitą. Šios Paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant vartotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio teikėjai

Prieš prisijungiant ar naudojant mūsų svetainę, atidžiai perskaitykite šias Paslaugų teikimo sąlygas. Prisijungdami ar naudodamiesi bet kuria svetainės dalimi, jūs sutinkate laikytis šių Paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, nesijunkite prie svetainės ar nesinaudokite jokiomis paslaugomis. Jei šios Paslaugų teikimo sąlygos yra laikomos pasiūlymu, sutikimas yra aiškiai apribotas šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis.
 
Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos Paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią Paslaugų teikimo sąlygų versiją. Pasiliekame teisę atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje. Jūsų atsakomybė yra periodiškai patikrinti ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jei po pakeitimų jūs ir toliau prisijungsite ar naudositės svetaine, bus priimta, kad jūs sutinkate su šiais pakeitimais

Mūsų parduotuvė sukurta su „Bigcommerce“. Jie mums suteikia internetinės prekybos platformą, leidžiančią jums parduoti savo produktus ir paslaugas.
 
1. Internetinės parduotuvės sąlygos
 
Sutikdami su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis, jūs patvirtinate, kad esate pilnametis savo gyvenamoje šalyje ir davėte mums savo sutikimą leisti bet kuriam jūsų nepilnamečiam išlaikytiniui naudotis šia svetaine. Jūs negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat, naudodamiesi Paslauga, nepažeidžiate jokių savo jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių įstatymus). Jūs neperduosite jokių internetinių kirminų, virusų ar jokio destruktyvaus kodo. Pažeidus bet kurią Sąlygą, jūsų Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.
 
2. Bendrosios sąlygos
 
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu bet kam nesuteikti paslaugų dėl bet kokios priežasties. Jūs suprantate, kad jūsų informacija (neįskaitant kredito kortelės informacijos) gali būti perduotas nešifruotas ir apima: a) perdavimą įvairiais tinklais; ir b) pakeitimus, siekiant atitikti ir prisitaikyti prie jungiamųjų tinklų ar įrenginių techninių reikalavimų. Kredito kortelės informacija visada yra užšifruota perkėlimo per tinklus metu. Jūs sutinkate be aiškaus raštiško mūsų leidimo neperdaryti, nedublikuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ar nepanaudoti jokios Paslaugos dalies, Paslaugos naudojimo ar prieigos prie Paslaugos ar bet kurio kontakto svetainėje, per kurią teikiama paslauga. Šioje sutartyje naudojamos antraštės yra įtrauktos tik patogumui ir neribos ar kitaip nepaveiks šių Sąlygų
 
.3. Informacijos tikslumas, išsamumas ir savalaikiškumas
 
Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar dabartinė. Šioje svetainėje esanti medžiaga yra skirta tik bendrai informacijai ir neturėtų būti pasikliaunama ar naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasitarus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar savalaikiais informacijos šaltiniais. Bet koks pasikliovimas šios svetainės medžiaga yra jūsų pačių rizika. Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija nebūtinai yra aktuali ir pateikiama tik kaip nuoroda. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau mes neprivalome atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų atsakomybė yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.
 
4. Paslaugų ir kainų pakeitimai
 
Mūsų produktų kainos gali būti keičiamos be įspėjimo. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti ar nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį). Mes neatsakome jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos pakeitimus, kainų pakeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.
 
5. Produktai ar Paslaugos (jei taikoma)
 
Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti prieinami tik internetinėje svetainėje.
Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir juos galima grąžinti arba pakeisti tik pagal mūsų Grąžinimo politiką. Mes dėjome visas pastangas, kad parduotuvėje kuo tiksliau atvaizduotume rodomas savo gaminių spalvas ir išvaizdą. Mes negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitorius spalvas atvaizduos tiksliai. Mes pasiliekame teisę, bet neprivalome, apriboti savo produktų ar Paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių siūlomų produktų ar paslaugų kiekius. Visi produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be įspėjimo, mūsų nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio produkto gamybą. Bet koks pasiūlymas bet kokiam produktui ar paslaugai šioje svetainėje yra negaliojantis, jei tai draudžiama. Mes negarantuojame, kad bet kokių jūsų įsigytų ar įsigytų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė pateisins jūsų lūkesčius arba kad bet kokios įvykdytos klaidos teikiant Paslaugas bus ištaisytos.
 
6. Atsiskaitymo ir paskyros informacijos tikslumas
 
Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikiate mums. Mes galime savo nuožiūra apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, vienam namų ūkiui ar užsakymui įsigytą kiekį. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus iš tos pačios kliento paskyros arba pagal tą pačią kredito kortelę, ir (arba) užsakymus, kuriuose naudojamas tas pats atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresas. Jei pakeisime užsakymą arba atšauksime užsakymą, galime bandyti jums pranešti, susisiekdami el. pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu/telefono numeriu, nurodytu užsakymo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia pardavėjai, perpardavėjai ar platintojai. Jūs sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią pirkimo ir paskyros informaciją apie visus mūsų parduotuvėje įsigytus pirkinius. Jūs sutinkate nedelsiant atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelės numerį bei galiojimo datą, kad galėtume užbaigti operacijas ir prireikus su jumis susisiekti. Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų Grąžinimo politiką.
 
7.Pasirenkami įrankiai
 
Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nei stebime, nei kontroliuojame, nei įvedame. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių įrankių „kaip yra“ ir „kaip prieinama“ be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, atsirandančios dėl to, kad naudojatės pasirenkamais trečiųjų šalių įrankiais. Bet koks jūsų pasirinktų, svetainėje siūlomų įrankių naudojimas yra visiškai jūsų pačių rizika ir nuožiūra, todėl turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinęs ir patvirtinote sąlygas, kuriomis atitinkamas (-i) trečiosios šalies tiekėjas (-iai) teikia įrankius. Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų per svetainę (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios Paslaugų teikimo sąlygos.
 
8. Trečiųjų šalių nuorodos
 
Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiami naudojantis mūsų Paslauga, gali apimti trečiųjų šalių medžiagą. Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes nesame atsakingi už turinio tikslumo tikrinimą ar vertinimą, ir mes negarantuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokią trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines ar bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas. Mes neatsakome už bet kokią žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kokiomis kitomis operacijomis, padarytomis bet kokių trečiųjų šalių svetainių. Prieš sudarydami bet kokią operaciją, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad ją suprantate. Skundai, pretenzijos, susirūpinimas ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti tei
 
9. Naudotojo pastabos, atsiliepimai ir kiti pateikimai
 
Jei, mūsų prašymu, siunčiate tam tikrus konkrečius pasiūlymus (pavyzdžiui, konkurso įrašus) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internetu, el. paštu, paštu ar kitaip (kitaip - „komentarai“), jūs sutinkate, kad bet kuriuo metu be apribojimų galime redaguoti, kopijuoti, publikuoti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje laikmenoje bet kokius mums siunčiamus komentarus. Mes neprivalome (1) konfidencialiai laikyti komentarų; 2) sumokėti kompensaciją už bet kokias pastabas arba (3) atsakyti į bet kokias pastabas.
 
Mes galime, bet neprivalome stebėti, redaguoti ar pašalinti turinio, kuris, mūsų nuomone, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, pornografinis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžia bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias Paslaugų teikimo sąlygas. Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Jūs taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos arba bet kokio kompiuterinio viruso ar kitos kenkėjiškos programos, galinčios bet kokiu būdu turėti įtakos Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimui. Jūs negalite naudoti melagingo el. pašto adreso, apsimesti kitu asmeniu nei jūs pats ar kitaip suklaidinti mūsų ar trečiųjų šalių dėl bet kokių komentarų kilmės. Tik jūs esate atsakingi už bet kokius jūsų komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir kaltės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus
 
10. Asmeninė informacija
 
Jūsų asmeninės informacijos pateikimą per parduotuvę reglamentuoja mūsų Privatumo politika. Peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.
 
11. Klaidos, netikslumai ir praleidimai
 
Kartais mūsų svetainėje ar Paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainomis, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, pristatymo laiku ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir pakeisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje yra netiksli bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte užsakymą). Mes neįsipareigojame atnaujinti, taisyti ar patikslinti Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esančios informacijos, įskaitant, be apribojimų, kainų informaciją, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje netaikoma jokia nurodyta atnaujinimo data, rodanti, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija buvo pakeista ar atnaujinta.
 
12. Neleistinas naudojimas
 
Be kitų paslaugų teikimo sąlygose nurodytų draudimų, jums draudžiama naudotis svetaine ar jos turiniu: a) bet kokiu neteisėtu tikslu; b) įtraukiant kitus atlikti ar dalyvauti neteisėtuose veiksmuose; c) pažeisti bet kokias tarptautines, ar šalies taisykles, taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius; d) pažeisti mūsų ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, pakenkti, žeminti, šmeižti, niekinti, įbauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės kilmės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris bus ar gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris paveiks paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumą ar veikimą; h) rinkti ar sekti kitų asmeninę informaciją; i) siųsti šlamštą, užsiimti sukčiavimu; j) bet kokiems nepadoriems ar amoraliems tikslams; arba k) kištis į Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugumo funkcijas arba jas apeiti. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kokia susijusia svetaine dėl bet kokio Neleistino naudojimo pažeidimo.
 
13. Garantijų atsisakymas, atsakomybės apribojimas
 
Mes negarantuojame, kad jūsų paslauga bus nepertraukiama, savalaikė, saugi ar be klaidų. Mes negarantuojame, kad naudojant paslaugą gauti rezultatai bus tikslūs ar patikimi. Jūs sutinkate, kad retkarčiais mes galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba atšaukti paslaugą bet kuriuo metu be jūsų įspėjimo. Jūs aiškiai sutinkate, kad prisiimate atsakomybę dėl Paslaugos naudojimosi arba nesinaudojimo. Paslauga ir visi produktai, teikiami jums per paslaugą, (išskyrus mūsų aiškiai nurodytus atvejus) teikiami „tokie, kokie yra“ ir „kaip prieinami“ jūsų naudojimui, be jokių pareiškimų, garantijų ar bet kokių sąlygų, nei tiesioginių, nei numanomų, įskaitant visas numanomas garantijas ar sąlygas prekybai, prekybos tinkamumą, tinkamumą konkrečiam tikslui, ilgaamžiškumą, pavadinimą ir pažeidimą. ZENOO, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, praktikantai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai jokiu būdu nebus atsakingi už bet kokią žalą, nuostolius, pretenzijas ar bet kokias tiesiogines, netiesiogines, atsitiktines, baudžiamąsias, ar bet kokios rūšies netiesioginę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokią panašią žalą, nesvarbu, ar tai sutartis, deliktas (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybė ar kita, atsiradusi dėl jūsų naudojimosi bet kokia paslauga ar bet kokiais produktais, įsigytais naudojant Paslaugą, arba bet kokiam kitam reikalavimui, kuris bet kokiu būdu yra susijęs su jūsų naudojimusi paslauga ar produktu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias turinio klaidas ar praleidimus, bet kokios rūšies nuostoliai ar žala, patirti naudojant paslaugą ar bet kokį turinį (ar produktą), paskelbtą, perduotą ar kitaip prieinamą per paslaugą, net jei apie tai buvo pranešta. Kadangi kai kuriose šalyse neleidžiama atmesti atsakomybės už netiesioginę ar atsitiktinę žalą ar ją apriboti, tokiose šalyse mūsų atsakomybė ribojama tiek, kiek leidžia įstatymai.
 
14. Žalos
 
Jūs sutinkate ginti ir laikyti nekenksminga ZENOO ir su ZENOO susijusias įmones, dukterines įmones, filialus, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų išdavėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, praktikantus ir darbuotojus, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius, kuriuos sumokėjo bet kuri trečioji šalis dėl to, kad pažeidėte šias Paslaugų sąlygas arba dokumentus, į kuriuos jie įtraukiami, arba jums pažeidus bet kokius įstatymus ar trečiosios šalies teises.
 
15.Atskiriamumas
 
Tuo atveju, jei bet kuri šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata bus pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus vykdoma tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, ir neįvykdoma dalis laikoma atsieta nuo šių sąlygų, Toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdytinumui.
 
16. Sutarties nutraukimas
 
Šalių įsipareigojimai, atsiradę iki sutarties nutraukimo datos, išlieka ir po šios sutarties nutraukimo visais tikslais. Šios Paslaugų teikimo sąlygos yra galiojančios, nebent jūs ar mes jas nutrauksime. Jūs galite bet kada nutraukti šias Paslaugų teikimo sąlygas pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų Paslaugomis, arba nustojate naudotis mūsų svetaine. Jei, mūsų nuomone, jūs nesilaikysite arba įtariame, kad nesilaikėte bet kurios šių paslaugų teikimo sąlygų ar nuostatos, mes taip pat galime bet kada nutraukti šią sutartį be įspėjimo ir jūs būsite atsakingas už visas mokėtinas sumas iki nutraukimo datos (įskaitant) ir (arba) atitinkamai galime neleisti jums naudotis mūsų paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).
 
17. Visas susitarimas
 
Jei mes nesilaikome ar neįgyvendiname bet kurios iš šių Paslaugų teikimo sąlygų ar nuostatų, tai nereiškia, kad atsisakome tokios teisės ar nuostatos. Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias paskelbėme šioje svetainėje arba susiję su jūsų naudojimusi Paslauga, sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi paslauga, pakeičiant bet kokius ankstesnius ar tuo pat metu galiojančius susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus žodžiu ar raštu, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant bet kokias ankstesnes Paslaugų sąlygų versijas). Bet kokie neaiškumai aiškinant šias Paslaugų sąlygas negali būti nukreipti prieš rengiančiąją šalį.
 
SECTION 18 - PROMOTIONS
 
Any promotional content contained on this website is subject to inventory availability. ZENOO reserves the right to cancel or modify any such promotion at any time and without notice.
 
SECTION 19 - MONTHLY PLAN

Monthly plan is a subscription service offered by ZENOO. ZENOO reserves the right to change the regular scheduled deliveries, the discount amount and free delivery offer at any time. Subscription order items will ship automatically based on the frequency it’s set until you cancel. By placing your order, you are authorising us to charge your card for future orders.
You can change the subscription status, recipes, quantities by writing us – support@myzenoo.com. Also the subscription can be postponed, cancelled and its information updated in your ZENOO account here - https://myzenoo.com/login.php .

Only items marked with the ‘Monthly plan” on product pages will qualify for Repeat Order benefits.
 
SECTION 20 - GOVERNING LAW
 
Šios Paslaugų sąlygos ir visos atskiros sutartys, pagal kurias mes teikiame jums Paslaugas, yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 
SECTION 21 - CHANGES TO TERMS OF SERVICE
 
Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią Paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, pakoreguoti ar pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs esate atsakingi periodiškai tikrinti mūsų svetainę, ar nėra pakeitimų. Jei po pakeitimų jūs ir toliau prisijungsite ar naudositės svetaine, bus priimta, kad jūs sutinkate su šiais pakeitimais.
 
SECTION 22 - CONTACT INFORMATION
 
Klausimai apie Paslaugų teikimo sąlygas turėtų būti siunčiami mums adresu au@zenoo.eu.